Privatlivspolitik

Spred kærligheden til Zante

Oplysninger til behandling af personoplysninger i henhold til EU-forordning nr. 2016/679 (GDPR). Emanuel Celano (herefter "Ejer") informerer dig som dataansvarlig i henhold til art. 13 Lovdekret af 06.30.2003 n. 196 (herefter "Privatlivskodeks") og art. 13 EU-forordning nr. 2016/679 (herefter "GDPR"), at dine data vil blive behandlet på den måde og til følgende formål:

 

 1. Genstand for behandlingen

Den dataansvarlige behandler personlige, identificerende og ikke-følsomme data (f.eks., men ikke begrænset til, navn, efternavn, firmanavn, adresse, telefon, e-mail - i det følgende "personlige data" eller endda "data") kommunikeret af dig, når du registrerer dig på ejerens hjemmeside www.zante.info (herefter "Sitet"), deltager i menings- og tilfredshedsundersøgelser, udfylder registreringsformularer via hjemmesiden til arrangementer arrangeret af ejeren, anmoder online om afklaringer eller anmodninger om support og udsendelse af nyhedsbreve.

 

 1. Formål med behandlingen

Dine personoplysninger behandles:

 1. A) uden dit udtrykkelige samtykke (art. 24 litra a), b), c) Privacy Code og art. 6 let. b), e) GDPR), til følgende serviceformål:
 • administrere og vedligeholde webstedet eller tillade adgang til dedikerede områder;
 • tillade dig at bruge alle tjenester, som du anmoder om;
 • svare på kontakt online chats;
 • give dig adgang til programmer og tjenester;
 • tilbyde assistance og rådgivning selv eksternt;
 • deltage gennem webstedet i initiativer organiseret af den dataansvarlige (for eksempel begivenheder);
 • behandle en kontaktanmodning;
 • til administrative regnskabsmæssige aktiviteter generelt;
 • opfylde de forpligtelser, der er fastsat ved lov, ved en forordning, af fællesskabslovgivning eller ved en ordre fra Myndigheden eller efter anmodning fra den italienske eller udenlandske regering eller fra det italienske handelskammer;
 • forhindre eller opdage svigagtig aktivitet eller misbrug, der er skadeligt for webstedet;
 • udøve den Dataansvarliges rettigheder, for eksempel retten til at udøve en rettighed i retten.
 1. B) Kun med dit specifikke og tydelige samtykke (artikel 23 og 130 i privatlivskoden og artikel 7 i GDPR) til følgende andre formål:
 • sende dig via e-mail menings- og tilfredshedsundersøgelser, nyhedsbreve og/eller invitationer til arrangementer eller tilmelde dig begivenheder, som den dataansvarlige er en del af eller organiseret.

 

 1. Behandlingsmetoder og dataopbevaringsperiode

Behandlingen af ​​dine personoplysninger udføres ved hjælp af de handlinger, der er angivet i art. 4 Privatlivskodeks og art. 4 nr. 2) GDPR og præcist: indsamling, registrering, organisering, lagring, konsultation, behandling, ændring, udvælgelse, udtræk, sammenligning, brug, sammenkobling, blokering, kommunikation, annullering og destruktion af data. Dine personoplysninger er genstand for både papir og elektronisk og/eller automatiseret behandling, gennem brug af en hjemmeside, der er hostet på den dataansvarliges server eller på eksterne virksomhedswebsteder, der giver den dataansvarlige mulighed for at tilbyde sine tjenester (såsom for eksempel at tilbyde online chatassistance eller indsætte filer til kunden ved at oplyse hans e-mail og downloadnavn). Den dataansvarlige vil behandle personoplysninger i den tid, der er nødvendig for at opfylde ovennævnte formål og under alle omstændigheder i højst 10 år fra ophør af forholdet til tjenesteformål og i højst 2 år fra indsamling af data til Andre formål. I overensstemmelse med bestemmelserne i art. 5 stk. 1 let. e) i EU Reg. 2016/679, vil de indsamlede personoplysninger under alle omstændigheder blive opbevaret i en form, der gør det muligt at identificere de interesserede parter i et tidsrum, der ikke overstiger opnåelsen af ​​de formål, hvortil personoplysningerne behandles.

 

 1. SIKKERHED

Ejeren har vedtaget en lang række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod risikoen for tab, misbrug eller ændring. Især: det har vedtaget foranstaltningerne i henhold til artikel 32-34 Privacy Code og art. 32 GDPR; bruger datakrypteringsteknologien etableret af AES-standarderne (BCrypt) og de beskyttede datatransmissionsprotokoller kendt som HL7 og HTTPS, hvis det er nødvendigt for mere sikker kommunikation.

 

 1. Datatilgang

Dine data kan gøres tilgængelige til de formål, der er nævnt i art. 2.A) og 2.B):

til medarbejdere og samarbejdspartnere hos den dataansvarlige i deres egenskab af ansvarlige personer og/eller interne databehandlere og/eller systemadministratorer;
til tredjepartsvirksomheder eller andre emner (websiteudbyder, cloududbyder, e-betalingstjenesteudbyder, leverandører, hardware- og softwareassistanceteknikere, afsendere og transportører, kreditinstitutter, professionelle firmaer osv.), som udfører outsourcingaktiviteter på vegne af den dataansvarlige i deres egenskab af databehandlere.

 

 1. Datakommunikation

Uden dit udtrykkelige samtykke (tidl. art. 24 litra a), b), d) Privatlivskodeks og art. 6 let. b) og c) GDPR), kan den dataansvarlige videregive dine data til de formål, der er nævnt i art. 2.A) til tilsynsorganer, retslige myndigheder samt til alle andre subjekter, til hvem kommunikationen er lovpligtig til udførelsen af ​​arbejdsformål, såsom for eksempel ved registrering af et webdomæne eller leje af en server på vegne af kunden . Under alle omstændigheder sikrer det, at dine personlige data aldrig bliver offentliggjort på ejerens hjemmeside.

 

 1. Dataoverførsel

Håndtering og opbevaring af personoplysninger vil finde sted i Europa, på servere i Italien, hos den dataansvarlige og/eller hos tredjepartsvirksomheder også i udlandet, udpeget og behørigt udpeget som databehandlere til brugen af ​​de ønskede tjenester. De afgivne personoplysninger kan overføres til udlandet inden for eller uden for Den Europæiske Union inden for de grænser og på de betingelser, der er angivet i artikel 44 ff. i EU-forordning 2016/679, for at overholde formål i forbindelse med selve overførslen.

 

 1. Arten af ​​datalevering og konsekvenser af afvisning af at svare

Levering af data til de formål, der er nævnt i art. 2.A) er obligatorisk. I deres fravær vil vi ikke kunne garantere dig registrering på webstedet eller tjenesterne i henhold til art. 2.A).
Levering af data til de formål, der er nævnt i art. 2.B) er i stedet valgfri. Du kan derfor beslutte ikke at afgive data eller efterfølgende at nægte muligheden for at behandle allerede oplyste data: i dette tilfælde vil du ikke kunne modtage invitationer til arrangementer, nyhedsbreve og menings- og tilfredshedsundersøgelser via e-mail. Under alle omstændigheder vil du fortsat være berettiget til Tjenesterne i henhold til art. 2.A).

 

 1. Den interesserede parts rettigheder

I din egenskab af interessent har du rettigheder iht. 7 Privatlivskodeks og art. 15 GDPR og netop rettighederne for:

det. få bekræftelse på eksistensen eller ej af personlige data om dig, selvom de endnu ikke er registreret, og deres kommunikation i en forståelig form;
ii. få angivelse af: a) oprindelsen af ​​de personlige data; b) formålene med og metoderne til behandlingen; c) af den anvendte logik i tilfælde af behandling udført ved hjælp af elektroniske instrumenter; d) om identifikationsoplysningerne for ejeren, forvalterne og den udpegede repræsentant i henhold til art. 5, stk. 2 i privatlivsloven og art. 3, stk. 1, GDPR; e) af de subjekter eller kategorier af subjekter, som personoplysningerne kan videregives til, eller som kan lære om dem som udpeget repræsentant på statens område, ledere eller agenter;
iii. opnå: a) opdatering, berigtigelse eller, når det er interesseret, integration af data; b) annullering, transformation til anonym form eller blokering af data, der behandles ulovligt, herunder data, hvis opbevaring er unødvendig til de formål, hvortil dataene blev indsamlet eller efterfølgende behandlet; c) attestering af, at de i litra a) og b) nævnte operationer er blevet gjort bekendt med, også hvad angår deres indhold, af dem, til hvem oplysningerne er blevet videregivet eller formidlet, undtagen i det tilfælde, hvor denne opfyldelse er viser sig umuligt eller involverer brug af midler, der åbenbart står i misforhold til den beskyttede rettighed;
iv. modsætte sig, helt eller delvist: a) af legitime årsager, behandling af personoplysninger om dig, selvom det er relevant for formålet med indsamlingen; b) til behandling af personoplysninger om dig med det formål at sende reklamemateriale eller direkte salg eller for at udføre markedsundersøgelser eller kommerciel kommunikation, gennem brug af automatiserede opkaldssystemer uden indgriben fra en operatør via e-mail og/eller ved traditionelle markedsføringsmetoder via telefon og/eller papirpost. Det skal bemærkes, at den interesserede parts ret til at modsætte sig, som beskrevet i punkt b) ovenfor, til direkte markedsføringsformål gennem automatiserede metoder, omfatter traditionelle metoder, og at der under alle omstændigheder fortsat er mulighed for den interesserede part at udøve retten til at opposition også kun delvist. Derfor kan den interesserede part beslutte kun at modtage kommunikation ved hjælp af traditionelle metoder eller kun automatiseret kommunikation eller ingen af ​​de to typer kommunikation.

Hvor det er relevant, har du også rettighederne i henhold til artikel 16-21 GDPR (Ret til berigtigelse, ret til at blive glemt, ret til begrænsning af behandling, ret til dataportabilitet, ret til at gøre indsigelse), samt ret til at klage til Garantmyndighed.

 

 1. Metoder til at udøve rettigheder

Du kan til enhver tid udøve dine rettigheder ved at sende:

en e-mail til info(at)zante.it

 

 1. Mindreårige

Dette websted og ejerens tjenester er ikke beregnet til mindreårige under 18 år, og ejeren indsamler ikke med vilje personlige oplysninger vedrørende mindreårige. I tilfælde af, at oplysninger om mindreårige ufrivilligt registreres, vil den dataansvarlige straks slette dem efter anmodning fra brugerne.

 

 1. Ejer, leder og udpegede

Den dataansvarlige/databehandleren (i henhold til artikel 4, 24, 28 i EU Reg. 2016/679) er Dr. Celano Emanuel.
Den opdaterede liste over databehandlere og behandlingsansvarlige opbevares i den dataansvarliges hovedkvarter.

 

 1. Ændringer i denne politik

Disse oplysninger kan være genstand for ændringer. Det er derfor tilrådeligt at kontrollere disse oplysninger regelmæssigt og henvise til den mest opdaterede version.

 

COOKIES-POLITIK og STATISTISKE DATA

Hvad er cookies

Cookies er små tekstfiler, som de websteder, som brugerne besøger, sender til deres terminaler, hvor de gemmes, før de gentransmitteres til de samme websteder ved efterfølgende besøg. Cookies bruges til forskellige formål, har forskellige karakteristika og kan bruges både af ejeren af ​​det websted, du besøger, og af tredjeparter. Nedenfor finder du alle oplysninger om de cookies, der er installeret via denne side, og den nødvendige information om, hvordan du administrerer dine præferencer vedrørende dem.

De cookies, der bruges af dette websted, er af tre typer: tekniske, der ikke kræver samtykke, ikke-tekniske, der kræver samtykke fra navigatoren, og dem, der administreres af tredjeparter.

Tekniske cookies, der ikke kræver samtykke:

Denne hjemmeside bruger tekniske cookies, der er strengt nødvendige for hjemmesidens funktion og for leveringen af ​​tjenesten samt tekniske cookies i forbindelse med lagring af præferencer og optimering af hjemmesiden. Specifikt bruges tekniske cookies, som er nødvendige for, at javascript fungerer, tekniske sessionscookies, der tillader webstedet at forbinde brugerhandlinger under en browsersession (f.eks. overgangen fra en side til en anden), hvilket muliggør en hurtigere navigation samt tekniske cookies, der huske brugerens præference (cookie-samtykke) og forhindre banneret i at blive foreslået igen ved efterfølgende besøg. Alle tekniske cookies kræver ikke samtykke, derfor installeres de automatisk efter adgang til siden.

Cookies, hvortil der kræves samtykke

Alle andre cookies end de tekniske angivet ovenfor installeres eller aktiveres kun efter udtrykkeligt samtykke fra brugeren første gang han besøger siden. Samtykke kan udtrykkes på en generel måde ved at interagere med det korte informationsbanner, der findes på webstedets destinationsside, i overensstemmelse med de metoder, der er angivet i dette banner (ved at klikke på knappen OK eller på X-knappen; eller ved at fortsætte med at browse, selv med rullen eller gennem et link); eller det kan tilvejebringes eller nægtes selektivt i overensstemmelse med metoderne angivet nedenfor. Dette samtykke holdes styr på ved efterfølgende besøg. Brugeren har dog altid mulighed for at tilbagekalde hele eller dele af det allerede afgivne samtykke. Hvis det automatiserede system ikke fungerer, er brugeren forpligtet til at underrette den dataansvarlige.

Cookies administreret af tredjeparter

Cookies, der administreres af tredjeparter, installeres også via dette websted. Nedenfor finder du nogle indikationer og et link til privatlivspolitikken og samtykkeerklæringen for hver af dem. For dem alle kan du også udtrykke dit samtykke ved at fortsætte med at browse eller ved at lukke dette vindue. Du finder nedenfor navnet på de tredjeparter, der administrerer dem, og for hver af dem linket til siden, hvor du kan modtage information om behandlingen og give dit samtykke.

– Sociale netværkscookies: De bruges til at dele indhold på sociale netværk

YOU TUBE: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

FACEBOOK: http://developers.facebook.com/

TWITTER: https://twitter.com/it/privacy

– Statistikcookies: Tredjeparts statistiske cookies (Google Analytics) bruges til håndtering af anonym statistik, uden at spore brugerens IP (brugerdata ikke profileret på IP-niveau), med datadeling med tredjeparten.

Adgang til tredjepartsoplysninger:

Privatlivspolitik: http://www.google.com/policies/privacy/

Cookiepolitik: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Til deaktivering: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Andre teknologier (f.eks. plugins, widgets, lokal lagring osv.)

Interaktion med sociale netværk og eksterne platforme

Widget: er en grafisk brugergrænsefladekomponent i et program, som har til formål at lette brugerinteraktion med selve programmet. De mest almindeligt anvendte widgets er de sociale netværk, som giver brugerne mulighed for nemt at åbne sociale netværk i et separat browservindue.

Disse tjenester giver dig mulighed for at interagere med sociale netværk eller med andre eksterne platforme direkte fra siderne på et websted. Enhver interaktion og information erhvervet fra webstedet er underlagt fortrolighedsindstillingerne for den tredjepart, der har skabt de førnævnte teknologier. For at modtage detaljerede oplysninger om brugen af ​​persondata, der behandles, når du bruger disse teknologier, inviterer vi dig til at besøge webstederne for tredjepartsadministratorer af de førnævnte teknologier. Nedenfor finder du referencerne fra disse tredjeparter, og ved siden af ​​hver af dem finder du linket til siden, hvor du kan modtage information om behandlingen og, hvor det kræves af


Spred kærligheden til Zante